loadding

Giới Thiệu

CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ NAM VIỆT

 • Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Công nghệ Nam Việt (gọi tắt Navitech) được thành lập theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 0311507970 cấp ngày 20/1/2012.
 • Trụ sở chính: 263/46 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
 • Điện thoại: 08.3602 6013                Fax:    08.3849 0787
 • Email: info@navitech.vn   Website: www.navitech.vn

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:

Tư vấn kỹ thuật:

 • Tư vấn lâp dự án, thiết kế, lắp đặt các công trình công nghệ thông tin, thông tin liên lạc trong công trình xây dựng;
 • Tư vấn lâp dự án, thiết kế, thẩm tra thiết kế, thẩm tra tổng dự toán, Tư vấn lập HSMT và đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu,... tư vấn các dịch vụ tư vấn đối với các dự án trong và ngoài nước.
 • Tư vấn giám sát thi công các công trình công nghệ thông tin, thông tin liên lạc liên lạc trong các công trình Dân dụng, Công nghiệp.

Kinh doanh công nghệ:

 • Lập trình máy vi tính, Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính.
 • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan: Thiết kế website, database, cho thuê domain, hosting, email, server.

​Tư vấn kinh doanh, đào tạo:

 • Đào tạo, huấn luyện kỹ năng kinh doanh.
 • Tư vấn khởi nghiệp kinh doanh.

NĂNG LỰC VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

 • Nghiên cứu và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực điện, điện tử, Viễn thông và Công nghệ thông tin.
 • Tư vấn, thẩm định, đánh giá chất lượng các loại công trình lĩnh vực điện tử, công nghệ thông tin, truyền thông; khảo sát, thiết kế, thẩm định dự án, thẩm định thiết kế, tư vấn đấu thầu, tư vấn giám sát và tư vấn quản lý dự án; cung cấp thông tin, đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
 • Hợp tác quốc tế trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực Viễn thông – Công nghệ thông tin. Sản xuất thử, thử nghiệm và chuyển giao công nghệ từ các kết quả nghiên cứu.
 • Kinh doanh buôn bán thiết bị Công nghệ thông tin, Viễn thông, thiết bị văn phòng, cung ứng văn phòng phẩm.
 • Xây dựng, triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin như phát triển và kinh doanh phần mềm vi tính, thiết kế website, xây dựng database, cho thuê domain, hosting, email, server.

Đối tác khách hàng