loadding

Chi Tiết


Dự án Bệnh viện

  • Trang bị cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin (CNTT) cho Bệnh viện. Làm nền tảng để triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho các tác nghiệp hằng ngày tại bệnh viện. Hệ thống xây dựng phải có tính mở, dễ tích hợp, hiệu suất vận hành tốt, đáp ứng nhu cầu khai thác hiện tại và dể dàng nâng cấp đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai của Bệnh viện.
  • Nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy tối đa nguồn lực, hiệu quả quản lý: Hệ thống CNTT giúp bệnh viện thống nhất thông tin, phát huy tối đa các nguồn lực. Hệ thống phân cấp trách nhiệm rõ ràng, thực hiện qui trình quản lý chuẩn hóa và đồng bộ đến các khoa phòng liên quan trong toàn bệnh viện, tránh việc quản lý chồng chéo, trùng lắp gây lãng phí, mất thời gian, kém hiệu quả. Tạo nền tảng phát triển vững chắc dựa trên nền tảng con người và công nghệ hiện đại.
  • Nâng cao chất lượng điều trị, phục vụ bệnh nhân: Ứng dụng công nghệ nói chung và CNTT nói riêng vào các hoạt động nhằm có thể phục vụ bệnh nhân với chất lượng tốt nhất, nhanh nhất.
  • Thông qua hệ thống CNTT hiện đại, thống nhất quản lý, thông tin nhanh chóng và chính xác. Tăng hiệu quả sử dụng các nguồn lực tại bệnh viện, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng điều trị bệnh nhân.
  • Lãnh đạo bệnh viện, chuyên viên và cán bộ nghiệp vụ tiến tới việc sử dụng thành thạo xử lý công việc qua mạng máy tính, nhằm phục vụ và điều trị bệnh nhân tốt hơn.
  • Nâng cao hiệu quả làm việc cán bộ nhân viên: Ứng dụng CNTT nhằm phân cấp trách nhiệm rõ ràng, thực hiện qui trình quản lý chuẩn hóa và đồng bộ đến khoa/phòng/cá nhân. Phát huy năng lực từng cá nhân, ghi nhận đóng góp cụ thể và nâng cao thu nhập chính đáng, công bằng đến từng cá nhân.
  • Tạo môi trường làm việc thuận lợi, trao đổi thông tin, phục vụ công tác quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học tại bệnh viện. Tăng cường tiết kiệm thời gian và nhân sự xử lý công việc, tập trung nhân sự vào công tác chuyên môn và nâng cao nghiệp vụ.
  • Phát triển hình ảnh bệnh viện: Hệ thống công nghệ thông tin được xây dựng và triển khai với tính định hướng cao, tầm nhìn lâu dài. Hệ thống cho phép quản lý tổng thể toàn bộ thông tin hoạt động và có thể mở rộng và quảng bá hình ảnh bệnh viện.
  • Bệnh Viện sau khi được đầu tư hệ thống CNTT trên sẽ đáp ứng nhu cầu trao đổi, lưu trữ thông tin, nâng cao chất lượng điều trị, công tác quản lý cũng như phục vụ nhu cầu giao tiếp thông tin với bên ngoài.

Dự Án khác

Đối tác khách hàng